Home

Welkom op de website van de Brabantse Gilde. De Brabantse Gilde verenigt de zes regionale studentenclubs uit Brabant. Deze zes clubs bestaan uit studenten die uit een bepaalde streek afkomstig zijn en in Leuven studeren en op kot zitten. Elke club heeft op één vaste avond in de week clubavond. Dan worden er activiteiten georganiseerd zoals cantussen, fuiven, rollingen (voor de niet-clubstudenten onder u: kroegentochten), filmavonden, ... Daarnaast worden er door de Brabantse Gilde ook nog activiteiten georganiseerd voor alle clubs samen.

Het gildecafé van de Brabantse Gilde is de Vagant, Vismarkt 7, 3000 Leuven.

De jongensclubs binnen de Brabantse Gilde maken deel uit van het Seniorenkonvent Leuven (SK), terwijl het Sint-Goedeleconvent maakt deel uit van het Meisjesseniorenkonvent Leuven (MSK), die beiden op hun beurt overkoepeld worden door het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV).