• Webstek van de LHC Plutonica

Welkom op de webstek van Plutonica!

Van harte welkom op de webstek van Plutonica! Plutonica is als een academisch corps een traditionele vereniging voor studenten en oud-studenten in Leuven, die erkend is door de KVSR en internationaal ook door de Europese studentenkoepel EKV. In 2018 vieren we ons vijfde lustrum. Plutonica staat ook altijd open voor kandidaat-leden. Verder hebben we een zeer uitgebreid webarchief over het Vlaamse studentenleven.

Moge het Io Vivat! eeuwig weerklinken in de oude Lage Landen!

Kalender en nieuws

Kalender:

  • donderdag 22 februari 2018: carnavalsrolling @ 't Vervolg, 21h
  • donderdag 1 maart 2018: loopgravencantus @ 't Vervolg, 20h
De volledige kalender vind je op onze activiteitenpagina.

Nieuws:

  • De foto's van het lustrumbanket, de doopcantus en de krambamboeliavond staan online.
  • Onze oud-vice-praeses Betsy werd op 28 oktober 2017 de trotse vader van Floris (3,3 kg en 50 cm). Ook aan hem van harte proficiat!
  • Op 7 december mochten we 7 nieuwe schachten dopen. We heten hen van harte welkom!
  • De Hoge Raad wenst u een zalig kerstfeest, gezellige eindejaarsfeesten en een onvergetelijk en studentikoos 2018!