• Webstek van de LHC Plutonica

Welkom op de webstek van Plutonica!

Van harte welkom op de webstek van Plutonica! Plutonica is als een academisch corps een traditionele vereniging voor studenten en oud-studenten in Leuven. In 2018 vieren we ons vijfde lustrum. Plutonica staat ook altijd open voor kandidaat-leden. Verder hebben we een zeer uitgebreid webarchief over het Vlaamse studentenleven.

Moge het Io Vivat! eeuwig weerklinken in de oude Lage Landen!

Kalender en nieuws

Kalender:

  • vrijdag 30 juni 2017: semesterafsluitingsrolling @ 't Vervolg, 21 h
  • zaterdag 15 juli 2017: zomeractiviteit @ meer info volgt
Een meer volledige kalender vind je op onze activiteitenpagina.

Nieuws:

  • De foto's van de champagneclub en de overdrachtscantus staan online.
  • Op 17 mei 2017 werd Robin De Roover v. Lorelei geïnstalleerd als nieuwe praeses van Plutonica.