• Webstek van de LHC Plutonica

Welkom op de webstek van Plutonica!

Van harte welkom op de webstek van Plutonica! Plutonica is als een academisch corps een traditionele vereniging voor studenten en oud-studenten in Leuven, die erkend is door de KVSR en internationaal ook door de Europese studentenkoepel EKV. In 2018 vierden we ons vijfde lustrum. Plutonica staat ook altijd open voor kandidaat-leden. Verder hebben we een zeer uitgebreid webarchief over het Vlaamse studentenleven.

Moge het Io Vivat! eeuwig weerklinken in de oude Lage Landen!

Kalender en nieuws

Kalender:

  • donderdag 9 mei 2019: overdrachtscantus @ Lapaz, 20h
De volledige kalender vind je op onze activiteitenpagina.

Nieuws:

  • Op 2 mei 2019 verwelkomden we Jérôme Rihon v. Fines en Reinoud Berkein v. Skoebie als voorwaardige commilitones. Op 9 mei 2019 schonken we de Plutonicakleuren aan EKV-voorzitter René Reich v. Dick.
  • Op 9 mei 2019 werd Simme Verschoren v. Retaar geïnstalleerd als nieuwe Plutonicapraeses.
  • De foto's van de de ontgroeningscantus en de overdrachts- en zwanenzangcantus staan online.