• Webstek van de LHC Plutonica

Welkom op de webstek van Plutonica!

Van harte welkom op de webstek van Plutonica! Plutonica is als een academisch corps een traditionele vereniging voor studenten en oud-studenten in Leuven, die erkend is door de KVSR en internationaal ook door de Europese studentenkoepel EKV. In 2018 vieren we ons vijfde lustrum. Plutonica staat ook altijd open voor kandidaat-leden. Verder hebben we een zeer uitgebreid webarchief over het Vlaamse studentenleven.

Moge het Io Vivat! eeuwig weerklinken in de oude Lage Landen!

Kalender en nieuws

Kalender:

  • donderdag 11 oktober 2018: openingscantus @ Revue, 20h
  • zaterdag 20 oktober 2018: lustrumsoiree @ Huis Patria, 18.30h
De volledige kalender vind je op onze activiteitenpagina.

Nieuws:

  • Kosmos werd op 4 mei geïnstalleerd als eerste erepraeses van Plutonica.
  • Onze kersverse commilito Mathias W. won op 7 mei de prijs van de Roembaarste Rederijker op het landjuweel van Caeruleus. Wij wensen hem van harte proficiat!
  • Kastraat werd op 10 mei de nieuwe club- en corpspraeses, terwijl Lorelei de nieuwe senatus decanus is.
  • De foto's van de openingscantus staan online.