• Webstek van de LHC Plutonica

Welkom op de webstek van Plutonica!

Van harte welkom op de webstek van Plutonica! Plutonica is als een academisch corps een traditionele vereniging voor studenten en oud-studenten in Leuven. In 2018 vieren we ons vijfde lustrum. Plutonica staat ook altijd open voor kandidaat-leden. Verder hebben we een zeer uitgebreid webarchief over het Vlaamse studentenleven.

Moge het Io Vivat! eeuwig weerklinken in de oude Lage Landen!

Kalender en nieuws

Kalender:

  • vrijdag 12 mei 2017: etentje en champagneavond @ 't Vervolg, 18.00 h
  • woensdag 17 mei 2017: overdrachtscantus @ 't Vervolg, 20.00 h
Een meer volledige kalender vind je op onze activiteitenpagina.

Nieuws:

  • De foto's van de ontgroeningscantus en de coactiviteit met Lovania en Vader Hageland staan online.
  • Op 23 maart 2017 werden Sofie Lambrecht v. Kastraat, Simme Verschoren v. Retaar en Roeland Braem ontgroend en Wieter Jacobs gedoopt. We heten hen van harte welkom bij Plutonica!
  • Onze commilito Hoera! won op het Landjuweel van Caeruleus de prijs van de Roembaarste Rederijker. We wensen hem van harte proficiat met deze overwinning!