• Webstek van de LHC Plutonica

Welkom op de webstek van Plutonica!

Van harte welkom op de webstek van Plutonica! Plutonica is als een academisch corps een traditionele vereniging voor studenten en oud-studenten in Leuven. In 2018 vieren we ons vijfde lustrum. Plutonica staat ook altijd open voor kandidaat-leden. Verder hebben we een zeer uitgebreid webarchief over het Vlaamse studentenleven.

Moge het Io Vivat! eeuwig weerklinken in de oude Lage Landen!

Kalender en nieuws

Kalender:

  • dinsdag 7 maart 2017: clubcaférolling @ 't Vervolg, 20.30 h
  • donderdag 23 maart 2017: ontgroeningscantus @ 't Vervolg, 20.00 h
Een meer volledige kalender vind je op onze activiteitenpagina.

Nieuws: