• Webstek van de LHC Plutonica

Welkom op de webstek van Plutonica!

Van harte welkom op de webstek van Plutonica! Plutonica is als een academisch corps een traditionele vereniging voor studenten en oud-studenten in Leuven. In 2018 vieren we ons vijfde lustrum. Plutonica staat ook altijd open voor kandidaat-leden. Verder hebben we een zeer uitgebreid webarchief over het Vlaamse studentenleven.

Moge het Io Vivat! eeuwig weerklinken in de oude Lage Landen!

Kalender en nieuws

Kalender:

  • donderdag 5 oktober 2017: kennismakingsavond @ 't Vervolg, 20.30u
  • donderdag 19 oktober 2017: openingscantus @ 't Vervolg, 20.30u
  • zaterdag 28 oktober 2017: lustrumbanket @ Pavo, 16.00u
Een meer volledige kalender vind je op onze activiteitenpagina.

Nieuws:

  • De foto's van de zomeractiviteit staan online.
  • Op 17 mei 2017 werd Robin De Roover v. Lorelei geïnstalleerd als nieuwe praeses van Plutonica.
  • Onze oud-praeses Woekie en onze oud-quaestor Thatcher werden op 16 juni 2017 de trotse ouders van Marlyse (3,55 kg en 50 cm). We wensen hun en zusje Eline van harte proficiat!