• Webstek van de LHC Plutonica

Welkom op de webstek van Plutonica!

Van harte welkom op de webstek van Plutonica! Plutonica is als een academisch corps een traditionele vereniging voor studenten en oud-studenten in Leuven, die erkend is door de KVSR en internationaal ook door de Europese studentenkoepel EKV. In 2018 vieren we ons vijfde lustrum. Plutonica staat ook altijd open voor kandidaat-leden. Verder hebben we een zeer uitgebreid webarchief over het Vlaamse studentenleven.

Moge het Io Vivat! eeuwig weerklinken in de oude Lage Landen!

Kalender en nieuws

Kalender:

  • donderdag 13 december 2018: bezoek kerstmarkt en rolling @ Centrale Universiteitsbibliotheek, 21h
  • woensdag 19 december 2018: kerstetentje @ Domus, 19h
De volledige kalender vind je op onze activiteitenpagina.

Nieuws:

  • Onze oud-praeses Maggie werd op 31 december 2018 de trotse vader van Perran. Wij wensen hem en Jane van harte proficiat!
  • De foto's van de de doopcantus en de krambamboeliavond staan online.
  • De Hoge Raad wenst u een feestelijk, studentikoos en onvergetelijk 2019! Verder ook aan alle studenten veel sterkte met de blok en veel succes met de examens gewenst!