• Webstek van de LHC Plutonica

Welkom op de webstek van Plutonica!

Van harte welkom op de webstek van Plutonica! Plutonica is als een academisch corps een traditionele vereniging voor studenten en oud-studenten in Leuven, die erkend is door de KVSR en internationaal ook door de Europese studentenkoepel EKV. In 2018 vieren we ons vijfde lustrum. Plutonica staat ook altijd open voor kandidaat-leden. Verder hebben we een zeer uitgebreid webarchief over het Vlaamse studentenleven.

Moge het Io Vivat! eeuwig weerklinken in de oude Lage Landen!

Kalender en nieuws

Kalender:

  • woensdag 20 december 2017: kerstetentje @ 't Vervolg, 18.30u
De volledige kalender vind je op onze activiteitenpagina.

Nieuws:

  • De foto's van het lustrumbanket, de doopcantus en de krambamboeliavond staan online.
  • Onze oud-praeses Woekie en onze oud-quaestor Thatcher werden op 16 juni 2017 de trotse ouders van Marlyse (3,55 kg en 50 cm). We wensen hun en zusje Eline van harte proficiat!
  • Onze oud-praeses Jeroen Van Hoof v. Maggie trad op 2 september 2017 in het huwelijk met Jane Upham. We wensen het jonge paar veel geluk samen!
  • Onze oud-vice-praeses Betsy werd op 28 oktober 2017 de trotse vader van Floris (3,3 kg en 50 cm). Ook aan hem van harte proficiat!
  • Op 7 december mochten we 7 nieuwe schachten dopen. We heten hen van harte welkom!