• Webstek van de LHC Plutonica
Home > Activiteiten

Activiteitenkalender van Plutonica

Activiteiten 1993-2017

EIGEN ACTIVITEITEN

woensdag 13 tot zondag 17 september 2017: Fryslânreis naar Groningen en Leeuwarden @ Bodartparking, 10.00 hst, io, pc

maandag 18 september 2017: bestuursvergadering @ Carlisse, 20.15 hst, io, sc

maandag 25 september 2017: openingsreceptie KULeuven @ Universiteitshallen, 12.45 hct, o, pc

donderdag 5 oktober 2017: kennismakingsavond @ 't Vervolg, 20.30 hct, io, pc

donderdag 19 oktober 2017: openingscantus @ 't Vervolg, 20.00 hct, o, pc

zaterdag 28 oktober 2017: lustrumbanket @ Pavo, 16.00 hct, ho, pc [inschrijven verplicht]

dinsdag 31 oktober 2017: bowling @ 't Vervolg, 19.45 hct, io, pc

donderdag 16 november 2017: opendeurcantus @ 't Vervolg, 20.00 hct, o, pc

woensdag 22 november 2017: academische lezingen @ 't Vervolg, 20.00 hct, o, pc

vrijdag 24 november 2017: bezoek aan het derde pianoconcerto van Rachmaninov door Liebrecht Vanbeckevoort @ meer info volgt

vrijdag 1 december 2017: krambamboeliavond @ 't Vervolg, 21.00 hct, o, pc

donderdag 7 december 2017: doopcantus @ 't Vervolg, 20.00 hct, o, pc

woensdag 20 december 2017: kerstetentje @ 't Vervolg, 18.30 hct, o, pc

ACTIVITEITEN ANDERE VERENIGINGEN

maandag 25 september 2017: openingscantus KVHV @ Verbondshuis, 20.30 hct, o, pc

donderdag 12 oktober 2017: bezoek open bar KVHV en TD Vader Dolfijnen @ Verbondshuis, 21.00 hct, io, pc

zaterdag 7 oktober 2017: cantus Caeruleus @ De Linck, 20.00 hct, o, pc

dinsdag 7 november 2017: cantus Caeruleus @ De Linck, 20.00 hct, o, pc

donderdag 9 november 2017: cocktailavond Vader Hageland @ meer info volgt

zaterdag 11 november 2017: lustrumgalabal Lovania @ meer info volgt

vrijdag 24 november 2017: quiz Oud-KSC @ meer info volgt

zaterdag 25 november 2017: galabal Vader Hageland @ meer info volgt

maandag 4 december 2017: lustrumcantus KVHV Leuven @ meer info volgt

zaterdag 3 maart 2018: lustrumgalabal KVHV Leuven @ meer info volgt

zaterdag 17 maart 2018: galabal KSC @ meer info volgt

pc = plenis coloribus, sc = sine coloribus
io = inofficieel, o = officieel (stadskledij), ho = hoogofficieel (avondkledij)
hst = hora sine tempore, hct = hora cum tempore