• Webstek van de LHC Plutonica
Home > Activiteiten

Activiteitenkalender van Plutonica

Activiteiten 1993-2017

EIGEN ACTIVITEITEN

woensdag 13 tot zondag 17 september 2017: Fryslânreis naar Groningen en Leeuwarden @ Bodartparking, 10.00 hst, io, pc

maandag 18 september 2017: bestuursvergadering @ Carlisse, 20.15 hst, io, sc

maandag 25 september 2017: openingsreceptie KULeuven @ Universiteitshallen, 12.45 hct, o, pc

donderdag 5 oktober 2017: kennismakingsavond @ 't Vervolg, 20.30 hct, io, pc

donderdag 19 oktober 2017: openingscantus @ 't Vervolg, 20.00 hct, o, pc

zaterdag 21 oktober 2017: algemene vergadering KVSR @ Café Entrepot, 12.00 hst, io, pc

zaterdag 28 oktober 2017: lustrumbanket @ Pavo, 16.00 hct, ho, pc [inschrijven verplicht]

dinsdag 31 oktober 2017: bierbowling @ 't Vervolg, 20.30 hct, io, pc

donderdag 16 november 2017: opendeurcantus @ 't Vervolg, 20.00 hct, o, pc

woensdag 22 november 2017: academische lezingen @ 't Vervolg, 20.00 hct, o, pc

vrijdag 24 november 2017: bezoek aan het derde pianoconcerto van Rachmaninov door Liebrecht Vanbeckevoort @ Lemmensinstituut, 19.00 hct, o, sc

woensdag 29 november 2017: schachtenconvent @ 't Vervolg, 17.00 hct, io, pc

vrijdag 1 december 2017: krambamboeliavond @ 't Vervolg, 21.00 hct, o, pc

woensdag 6 december 2017: bezoek aan het concert Elemental van het Arenbergorkest @ Aula PDS, 20.00 hct, io, sc

donderdag 7 december 2017: doopcantus @ 't Vervolg, 20.00 hct, o, pc [intern]

woensdag 20 december 2017: kerstetentje @ 't Vervolg, 18.30 hct, o, pc

zaterdag 23 december 2017: bezoek aan de tentoonstelling "Erasmus' droom", Weerelt, 13.30 hct, io, sc

vrijdag 9 tot dinsdag 13 februari 2018: Wenenreis met bezoek aan de Rudolfina Redoute @ afspreken met Lorelei

vrijdag 4 mei 2017: lustrumgalacantus @ meer info volgt

ACTIVITEITEN ANDERE VERENIGINGEN

maandag 25 september 2017: openingscantus KVHV @ Verbondshuis, 20.30 hct, o, pc

donderdag 12 oktober 2017: bezoek open bar KVHV en TD Vader Dolfijnen @ Verbondshuis, 21.00 hct, io, pc

zaterdag 7 oktober 2017: cantus Caeruleus @ De Linck, 20.00 hct, o, pc

woensdag 25 oktober 2017: doopcantus Steil @ Lido, 20.30 hct, io, pc

dinsdag 31 oktober 2017: cocktailavond Ons Hageland en Freya @ Adtje, 23.30 hct, io, pc

dinsdag 7 november 2017: doopcantus Cluster @ Lemmens Caf, 20.30 hct, o, pc

dinsdag 7 november 2017: cantus Caeruleus @ Stiemerke, 20.00 hct, o, pc

woensdag 8 november 2017: Halloween TD MSK @ Social Club, 22.30 hct, io, pc

donderdag 9 november 2017: Tiny gaat van 't padje TD Vader Hageland (Villa Artois) en open bar KVHV @ 't Vervolg, 21.30 hct, io, pc

zaterdag 11 november 2017: lustrumgalabal Lovania @ Salons Georges, 23.00 hct, ho, pc

zaterdag 18 november 2017: Rodenbach Uylenspiegelsfeesten (Gravensteen, Gent) @ afspreken met de senior

donderdag 23 november 2017: doopcantus Caeruleus @ Stiemerke, 20.00 hct, o, pc

donderdag 23 november 2017: Duitse bar KVHV @ Verbondshuis, 21.30 hct, io, pc

vrijdag 24 november 2017: quiz Oud-KSC @ meer info volgt

zaterdag 25 november 2017: galabal Vader Hageland @ Huis van Mihr (Herent), 22.30 hct, ho, pc

maandag 4 december 2017: lustrumcantus KVHV Leuven @ Verbondshuis, 20.00 hct, o, pc

dinsdag 5 december 2017: cantorenconvent Vader Hageland @ Prosit, 21.00 hct, io, pc

woensdag 6 december 2017: sinterklaascantus Cluster @ Lemmens Caf, 20.30 hct, o, pc

donderdag 7 december 2017: kerstboomcantus Caeruleus @ Stiemerke, 20.00 hct, o, pc

donderdag 7 december 2017: provinciezuip KVHV @ Verbondshuis, 23.30 hct, io, pc

zaterdag 3 maart 2018: lustrumgalabal KVHV Leuven @ De Hoorn, 23.00 hct, ho, pc

zaterdag 17 maart 2018: galabal KSC @ De Venkel (Kortenberg), 23.00 hct, ho, pc

zaterdag 31 maart 2018: banket ASMO @ meer info volgt

pc = plenis coloribus, sc = sine coloribus
io = inofficieel, o = officieel (stadskledij), ho = hoogofficieel (avondkledij)
hst = hora sine tempore, hct = hora cum tempore