• Webstek van de LHC Plutonica
Home > Plutonicaantje > Archief > Plutonicaantje 3: Beginselverklaring van Plutonica

Beginselverklaring van Plutonica
Plutonica is opgericht als vriendenkring van Limburgse studenten en mensen die in Limburg gestudeerd hebben. Haar enige doelstellingen zijn het bewerkstelligen van een nauwe vriendschapsband, het scheppen van gelegenheden om samen plezier te maken en het in stand houden van het traditionele studentenleven. Hoewel elk lid over elk onderwerp recht heeft op een eigen mening, dient er binnen de club niet aan politiek gedaan te worden, noch mag de club extern een politiek standpunt uitdragen. Het is niet de bedoeling om winst te maken: de inkomsten van de club dienen gebruikt te worden ten voordele van alle commilitones. Ook de oud-ledenwerking moet in stand worden gehouden door regelmatige reünies en van de oud-leden wordt gevraagd dat ze de club in de mate van het mogelijke financieel of in natura ondersteunen, echter zonder enige verplichting. De praesidia proberen naar de geest van de verklaring te leven en houden zich aan de statuten van de club, zoals opgesteld op 20 oktober 1993 en de verdere wijzigingen die door de diverse praesidia werden aangebracht. Ze zullen er echter voor waken de statuten niet nodeloos of ondoordacht te wijzigen.

Aliquando et insanire iucundum est!
Noch lebt die alte Treue!

Pee Dirix v. Kosmos (senior 1993-94-95, ab-actis 1995-96)
Jorgen Colsoul v. Chaos (vice-praeses 1993-94-95, praeses 1995-96)
Michaél Goorts v. Thermos (ab-actis 1993-94-95)
Veerle Valkeneers v. Kolos (quaestor 1993-94-95)
Marie-José Koene v. Rhodos (quaestor & domina morum 1994-95-96)
Wouter van den Meersch v. Lesbos (vice-praeses 1995-96)