Clublied

Het Transfusia clublied wordt gezongen op de melodie van "Das Polenkind".