Geschiedenis

In het jaar 1992 gingen een groep Antwerpse studenten verpleegkunde met een bus naar de Nurse Night in Hasselt. Onder hen onder andere Nathalie Geerts, Karin Van Calster en Steven Beyers. De toemalige senioren van respectievelijk Versivina (sint vincentiusinstituut voor verpleegkunde), Ampulla (Sint-Berlindisinstituut voor verpleegkunde, nu campus Markgrave) en Nursia (toen het Sint Norbertusinstituut te Merksem). Zij waren zo onder de indruk dat ze besloten in Antwerpen een dergelijk evenement op poten te zetten. De eerste vergaderingen in studentencafť "den tweede zit" werden ook bijgewoond door de senior van de Stuyvers (stuyvenbergh), maar al snel haakten zij af. De drie senioren van Versivina, Ampulla en Nursia kregen de steun van Ingrid Bosch, de vice praeses van Ampulla.. Samen besloten ze een vereniging op te richten die aanvankelijk de bedoeling had de clubs voor verpleegkunde in Antwerpen te overkoepelen. Transfusia werd geboren. Eerste praeses van Transfusia en tevens de aanzetter van dit alles: Nathalie Geerts. Er werd besloten om eerst een TD te organiseren in den Aalmoezenier om een klein startkapitaal te vergaren. Op 24 maart 1993 was het dan zover. De officiŽle start van transfusia was een feit. Later op dat jaar was er de eerste geslaagde Nursing Night in Hof Ter Loo te Antwerpen. In 1993-1994 bleef Nathalie praeses van Transfusia en werd er vooral gewerkt rondom de Nursing Night maar kwam ons ook ter ore dat er een fusie op komst was binnen de Antwerpse Hogescholen. Concreet betekende dit dat het Sint-Berlindisinstituut en het Sint-Norbertusinstituut (die al gefusioneerd waren onder het AKHIV=Antwerps Katholiek Hoger Instituut voor Verpleegkunde) en het Vincentiusinstituut samensmolten onder de noemer: departement gezondheidszorg binnen KDG. Dit betekende ook dat we met 3 studentenclubs zaten voor 1 school. Het lag dus voor de hand dat Transfusia zich zou profileren tot de club van het departement gezonheidszorg van Karel de Grotehogeschool. Ampulla en Versivina verdwenen dus en zo had het ook moeten zijn met Nursia.

Het was aan Joris Van der Vieren (jeurre) om een ploeg in mekaar te boxen waarvan mensen uit alle campussen betrokken waren. Transfusia werd een autonome club. Er werden verkiezingen gehouden op de campus Berlindis en vincentius. Praeses (joris) en vice praeses (Yves Maes, maar helaas te vroeg gestopt met studeren) stonden al vast. Het werd voor transfusia een traditie dat praeses en vice praeses steeds werden gekozen uit het huidige praesidium en dat er enkel studenten in het praesidium zetelden. Dat eerste jaar dat Transfusia een autonome club werd, werd een succes. Een tweede Nursing Night in Hof Ter Loo was "een boem". Mede dankzij Joost Malfait en Sven DeBolle (nu respectievelijk ere-cantor en ere-quastor) heert er een positieve sfeer en was Transfusia echt gelanceerd. In 1995-1996 werd Sarie selis praeses. Belangrijk voor dat jaar was de verandering van locatie van de Nursing Night. Toen werd "Going out" (later de Zillion) als locatie gekozen. DeZillion bleef een tijdje de locatie van de Nursing Night. Ondertussen mochten Roger Roels(1996-1997), Evert derijcke(1997-1998), Tom de Bie(1999-2000) en Katrien Cleirbaut(2000-2001) zich al praeses noemen van Transfusia. In het jaar 2001-2002 was het dan de beurt aan Koen vanderdonck, kippenvriend en schacht van Joris (1994). Onder zijn bewind werd er noodgedwongen uitgeweken naar ... Voor de Nursing Night. Ook een studentencafť (den sterken duvel) werd er in dat jaar gevonden. Transfusia ging zelfs skieŽn, de website werd terug actief, oud leden vonden mekaar terug, kortom Transfusia herleefde weer zoals vanouds. Hopelijk is er voor Transfusia nog een lang leven weggelegd en kan Evy Tinel de lijn Van Koen alias Koekie verder zetten.

De Geschiedenis van Transfusia anno 2002-2003

Zoals we allen weten had Transfusia als studentenclub zijnde in het Jaar des Heeren 2001-2002 een enorme heropleving gekend. Deze heropleving was te danken aan een fantastisch team praesidium met als praeses de Koekie, oftewel Koen Van der Donck. Dat jaar was veel te snel voorbij en de praesesfakkel werd overgedragen aan Evy Tinel, die de funktie van aloverheersende senior ( seŮorita) op zich zou nemen. En uiteraard bleek weer dat de richting verpleegkunde-vroedkunde A1 een waanzinnige, onuitputbare bron was voor het bijeentrommelen van bekwame praesidiumleden. Want, je moet wel ergens een vijs los hebben steken om al je vrije tijd en al je geld als student ( hetgeen meestal niet zo vet veel is ...) in een vriendenclubje te steken. De andere zijde van de medaille is dan weer wel dat eenieder van Transfusia zich een absoluut fantastische studententijd herinnert waar dikwijls ( niet altijd nvdr) levenslange vriendschapsbanden ontstaan. Soit, zoals in het jaar voordien was opgesteld, was de kalender en agenda van Transfusia weerom eivol zodat er steeds handen tekort waren. Ter memoriam nog even de aktieve praesidiumleden2002-2003:
Praeses: Evy Tinel,
Vice-praeses & Cantor: Koekie (Koen Van der Donck nvdr),
Quaestor: Bavo Prins,
Sport1: Wim Vandermussele, Sport2: Kristof Bosmans (tot +/- maart 03),
Ab-Actis: Karen Fleerakkers,
Schachtenmeester: Arne Cremers,
Feestleidster: Sarah Deben
Cultuur: Heidi Hoberger
PR: Joke
Redactrice: Leen Schottey
Mentor: Sofie Marivoet
Pepe (Nacht vd Verpleegkunde): Paul Mallentjer

Ik denk dat ik hierbij alle aktieve funkties heb vernoemd. Dus, uiteraard werden de cantussen van Transfusia gegeerd en begeerd door studentikoos Antwerpen omdat ons aller Tinel (decibel) deze voorzat, waarbij de cantor er niks meer in de pap te brokken had en zich enkel maar kon bezighouden met de massa op de juiste toon te houden en de keel gesmeerd te houden... Zoals steeds bij een 'verse' praeses was de oude drievuldigheid ook meermaals te bespeuren op cantussen, TD's en dergelijken. In het jaar van ons Tinel gebeurden ook enkele enorme stappen op samenwerkingsvlak. De KdG-overkoepeling werd een feit: een 'intieme' samenwerking tussen de 5 KdG-studentenclubs, hetgeen als een unicum kan geklasseerd worden. Ook werd er deelgenomen aan de CASC-vergaderingen, een overlegplatform van alle studentenclubs van Antwerpen. Ondertusen bleef Transfusia maar groeien en groeien en nog groeien. Want, als we het percentage van potentiŽle leden op de bevolking van de campus telden, stegen we hoog boven andere clubs uit ! ! Er was in het begin van dat academiejaar een sportdag, in aangename samenwerking met de directie van campus Markgrave, ditmaal naar de Ardennen op avontuur, beestige boel dus ... De schachtendoop was weerom prachtig en zalig, vetzakkerij, maar net niet teveel zodat iedere deelnemer het leuk ( wel koud) vond. Op de doop TD was de geur van de doop nog altijd van de partij, wil zeggen dat hem fijn was ! Ook bij de vele bevriende clubs genoot Transfusia van een zekere bekendheid. Gedurende het jaar kon het praesidium van Transfusia rekenen op de onvoorwaardelijke steun van een troep geŽngageerde -kortbij ontgroende- schachten. Later zal blijken dat deze groentjes het bijna allemaal tot volwaardig praesidiumlid en zelfs hoogpraesidium hebben geschopt !! Van ambitie gesproken, die schachtentroep was zalig !!!! Het traditionele skiverlof ging naar Les Deux Alps, een aanrader. De contacten met enige andere clubs van het vorige skiverlof waren nog niet vervallen en samen werden er aktiviteiten georganiseerd zoals een cantus in de discotheek, jeneverrodelen, ... ambijaans alom. De Nacht van de Verpleegkunde was weerom een suxes. Cafť Local volgekregen dankzij de zware inspanningen van de Pol ( Paul Mallentjer) die zich enkel daarvoor voltijds en meer had ingespannen. De Nacht van de Verpleegkunde werd voor de tweede maal georganiseerd in samenwerking met De Stuivers en Nursia. Jammer dat Nursia in de loop van dat academiejaar de boeken diende neer te leggen. Als stamkroeg was er nog steeds Den Sterken Duvel, die in de loop van het jaar moest verhuizen naar centrum Antwerpen. Jongens, jongens wat een feestjes daar werden gebouwd ... hamai. En zo verliep het academiejaar, geen enkele week zonder aktiviteit, en het draaide als een trein ... Toen bekend werd dat de volgende senior Wim Vandermussele was, wisten de kenners dat het allemaal nog beter ging worden !!!

En waarom doen we de Nacht van de Verpleegkunde nu niet in het Sportpaleis????
Aan Wim alle succes gewenst in zijn carriŤre als senior !!!!!
Redactie: Spoedig komt hier nog een vervolg...