WEST-VLAAMSE GILDE

Anno 1882

 

Juliaan Delbeke, Aloïs Bruwier, Alfons Depla en Emiel Lauwers

 

De West-Vlaamse Gilde werd in 1882 opgericht door Juliaan Delbeke, Aloïs Bruwier, Alfons Depla en Emiel Lauwers. Zij groepeert de mannelijke studenten uit de provincie West-Vlaanderen.

Tijdens de eerste jaren luidt de leuze “Voor Vlaamsche Zake en Vlaamsche Leute” en de kleuren zijn blauw-geel met blauw als hoofdkleur. Het schild is het traditionele provincieschild van West-Vlaanderen voor de hervormingen van 1996 en toont links een rood hartschild met gele en blauwe stralen en rechts een klauwende leeuw.

De West-Vlaamse Gilde is altijd een sterke gilde geweest met niet minder dan negen clubs. Tijdens het interbellum verdween de Roeselaarse Club nadat de Mandel zich afscheurde en de Veurne-Ambachtse ging op in he Westland. In het midden van de jaren zestig breidde de West-Vlaamse Gilde (net als alle andere gildes) haar werking uit en de studentinnen waren ook welkom op hun activiteiten. Enkele clubs zoals de Mandel, Oostendse en Tieltse gingen zelfs nog een stapje verder en namen ook studentinnen op in de club.

Alle clubs overleefden uiteindelijk de moeilijke jaren zeventig, zij het soms wel met enkele heel zwarte jaren, en de vrouwelijke aanwezigheid stierf opnieuw uit.

Rond de eeuwwisseling echter bleek het vinden van vers schachtenbloed een steeds moeilijkere opgave en achtereenvolgens verdwenen de Mandel, Izegemse, Tielste en zelfs het Westland.

Met het verlies van de Oostendse club in 2006 bleven de Brugse, Kortrijkse, Meense en Waregemse club de eer van de West-Vlaamse Gilde hoog houden in Leuven. Zo werd in 2008 de West-Vlaamse kandidaat voor het vijfde jaar op rij gekroond tot Prins Carnaval van het Seniorenkonvent Leuven. In datzelfde jaar werd het 25ste lustrum van de Gilde gevierd.

In het academiejaar 2008-2009 wordt Moeder Izegemse terug opgericht en is de West-Vlaamse Gilde opnieuw de grootste gilde van Leuven. Dit echter niet voor lang daar de Limburgse Gilde twee jaar later 6 clubs telt. Met de eventuele toetreding van Moeder Oostendse in het academiejaar 2012-2013 kunnen de West-Vlaamse zonen echter op gelijke voet treden. Een jaar waarin Moeder West-Vlaamse zo maar eens haar 26e lustrum mag vieren. Oud, maar nog lang niet versleten...

 

WEST-VLAAMSE GILDE, HOE HA!!!!