Wij zijn de knapen"hou end'trou",
Uit Vlaand'rens vrije westergouw!
Voor Vlaand'ren blijft ons wapen rede.
Doch ruste 't heden in de schede,
Omdat rondom ons oude vaan,
Ons gilde mag in feeste staan!

Keerzang:
Sa! Vaandrig, hef ons vrije vane
In hoge wind, wij zijn de jeugd!
Vast volgt ons gilde Uw blijde bane,
O zinnebeeld van Vlaamse deugd!

Komt bij, die in 't verleden, groot
Bij feestgetij, of oorlogsnood,
De kerels, Klauwaerts, onze vaderen,
Verheugd ziet rond hun gilde gaderen
Om rond de vrije vlaamse vaan
In spel of strijd hun man te staan!

Keerzang

Komt bij, ons gilde is van dien aard!
Dit weten Waal en Leliaard,
Die grijnzend bij ons eerste pogen,
Het doel van onze kamp belogen;
Maar thans ons laten, rond de vaan,
In spel of strijd hun man te staan!

Keerzang